REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA

CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR : Discipline tehnice, fizică, informatică

„EXPERIMENTE ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE”

anul şcolar 2009 – 2010,  Ediţia I

 

Discipline: tehnice, fizică, informatică

Domeniul şi tipul de educatie: învatamânt  liceal - educaţie multiculturală/ interculturală

Tipul de proiect: interjudeţean, interdisciplinar

 

COORDONATORI / ORGANIZATORI:

- prof. univ. dr. PETRE TUŞALIU – Facultatea de Electrotehnică - Craiova

- prof. DIANA CIORGAGIU-NAON – inspector proiecte educaţionale şi programe comunitare, ISJ Dolj

- prof. NEACŞU CORNELIA – inspector de specialitate discipline tehnice, ISJ Dolj

- prof. TÎMPLARU ROXANA  inspector de specialitate informatică, ISJ Dolj

- prof. FLORIAN GABRIEL – inspector de specialitate fizică, ISJ Dolj

- prof. POPESCU ELENA Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Craiova

- prof. BABIAC LIANA – Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Craiova

- prof. RUICU DELIA MAGDALENA - Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Craiova

- prof. DOBRE LUCIA CARMEN - Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Craiova

 

Instituţii implicate în proiect:

Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Craiova – coordonator al concursului.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, reprezentat de către Inspectorii şcolari de specialitate,

o        prof. Ciorbagiu Naon Diana

o        prof. Neacşu Cornelia

o        prof. Tîmplaru Roxana,

o        prof. Florian Gabriel

Facultatea de Electrotehnică – Universitatea din Craiova,  reprezentată prin  Prof. Univ. Dr. Petre Tuşaliu

 

Argument:

            Dreptul la educaţie este unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Creativitatea, ca ţintă a educaţiei, trebuie identificată, stimulată, cultivată şi dezvoltată la toţi participanţii din procesul instructiv-educativ şi în toate domeniile pregătirii lor.

            Procesul educaţional este un act de socializare, de culturalizare, de formare şi dezvoltare a unei personalităţi autonome şi creative.

            Activitatea şcolară şi învăţământul tehnic şi profesional au un nivel de calitate mai mare cu cât elevii reuşesc să atingă mai multe competenţe generale şi specifice cuprinse în curriculum aferent. Acest lucru se realizează prin organizarea unor activităţi practice şi de laborator.

            Experimentul înseamnă simularea unor situaţii reale fapt care îi ajută pe elevi să se descurce mai uşor când întâlnesc probleme asemănătoare în activitatea profesională viitoare.      

 Scopul proiectului:

            Se urmăreşte manifestarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific, valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice, implicarea în promovarea inovaţiilor ştiinţifice şi tehnice, angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane şi participarea la propria dezvoltare profesională, realizarea de exemple de bună practică pentru creşterea atractivităţii învăţământului profesional şi tehnic.

             Concursul constituie un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor muncii cadrelor didactice şi ale elevilor pentru realizarea unui învăţământ formativ şi practic-aplicativ.

Obiectivele proiectului:

·         Realizarea unor produse (experimente) ştiinţifice şi tehnice ale elevilor ce pun în valoare gândirea creativă a  elevilor;

·         Popularizarea exemplelor de bună practică;

·         Responsabilizarea tinerilor, dezvoltarea şi generarea unor atitudini pozitive şi acţiuni constructive;

·         Valorizarea spiritului creativ al elevilor ;

·         Realizarea unor corelaţii interdisciplinare;

·         Incurajarea iniţiativei individuale şi de grup;

·         Dezvoltarea aptitudinilor de cercetare, explorare, investigare tehnică;

·         Promovarea ideilor originale în domeniul experimental;

·         Exerciţii practice de realizare şi/sau simulare a unor circuite electrice şi electronice, pneumatice şi hidraulice ;

·         Exerciţii de documentare;

·         Lucrări de laborator.

Aria de desfăşurare:

            Faza interjudeţeană - Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Craiova

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE  / ETAPE.

a.       Lansarea proiectului: 1 noiembrie 2009

b.      Data limită de trimitere a fişelor de înscriere şi a materialelor: 10 decembrie 2009

c.       Concursul se va desfăşura la Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Craiova

d.      După data de 10 decembrie 2009, toate lucrările rămase în concurs vor fi postate pe grupul concursului, putând fi vizualizate de toti participanţii

e.       Rezultatele concursului se vor stabili la data de 15 decembrie 2009

Toţi elevii şi profesorii coordonatori vor primi diplome de participare.

 Cele mai bune lucrări vor fi premiate (premiul  I, premiul  II, premiul III, menţiuni) pentru fiecare   secţiune în parte, pe fiecare an de studiu

f.        Diplomele de participare şi diplomele de premiere vor fi expediate prin poştă în termen de o lună de la finalizarea concursului

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

·      Concursul se adresează elevilor din clasele IX-XII/XIII din învăţământul preuniversitar tehnic din judeţele Dolj, Galaţi, Gorj, Iaşi, Mehedinţi, Olt, Suceava,Vâlcea şi nu numai.

·      SECŢIUNI          Prezentări în Power Point

   Film  -

          pentru experimente ştiinţifice şi tehnice realizate de către elevi sub îndrumarea unui profesor coordonator

·      Încadrarea în tema concursului

·      Lucrările rămase în concurs (după eliminarea celor parvenite cu întârziere sau care nu respectă celelalte condiţii precizate în acest regulament), vor fi puse la dispoziţia unui juriu stabilit de către organizator.

·      Număr de lucrări acceptate în concurs:  maxim 2 lucrări / profesor;

·      Lucrările pot fi realizate în echipe (maxim 3 elevi şi 2 coordonatori)

·      Taxa de participare este de 15 RON/profesor

·      Pentru elevi nu se percepe taxă de participare

Taxa de participare poate fi achitată prin mandat poştal pe numele doamnei profesoare Babiac Liana adresa Str. 1 Decembrie 1918, Bl. D34, sc. 1, ap. 12, Craiova, Dolj  (tel 0745 572 433) -A se specifica pentru Concursul „EXPERIMENTE ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE”  sau direct la sediul şcolii, la persoanele de contact.

·      Înscrierea la concurs se face pe baza datelor din Fisa de inscriere care se va trimite împreună cu materialul realizat (prezentarea ppt/pps sau filmul) până la 10 decembrie 2009, la adresa experimenteconcurs@yahoo.com sau pe CD pe adresa d-nei prof. Babiac Liana.

Persoane de contact

prof. Babiac Liana (tel. 0745 572 433 sau 0351 809 832) babiacliana@yahoo.fr

prof. Ruicu Delia. (tel. 0742 403 438) delia_ruicu@yahoo.com

CRITERII  DE  EVALUARE

Prezentări în Power Point

 

1.       MODALIŢI DE PREZENTARE (20 p.):

a.       textul de prezentare – 10p.

b.      coerenţa prezentării (coordonarea text - imagine) – 10p

2.      CONŢINUT (70p.):

a.       bine structurat – 10p.

b.      în ce scop a fost creat, este precizată sursa de documentare (provenienţa informaţiei) – 10p.

c.       să conţină link-uri – 10p.

d.      să conţină animatie – 10p.

e.       să conţină sunete – 10p.

f.        să conţină elemente multimedia atractive – 10p.

g.       poze sau sunete originale – 10p.

3.      CALITATEA  (40p.):

b.      utilizarea de imagini, fonturi, palete de culori care să pună în evidenţă conţinutul temei – 10p.

c.       claritatea imaginilor utilizate– 10p.

d.      informaţiile prezentate clar, in mod obiectiv – 10p.

e.       aspect plăcut, usor de citit – 10p.

4.    ARMONIE ŞI CONCORDANŢĂ CROMATICĂ – 10p.                                          Total 140 p.

NOTĂ:

·      În slide-ul de prezentare se vor menţiona următoarele: Tema lucrării, Numele şi prenumele elevului; Clasa; Instituţia de învăţământ, adresa, oraşul; Profesorul îndrumător

·      Timpul de vizionare : min =4 min  şi max=7 min.

 

CRITERII  DE  EVALUARE

FILM

 

1.       MODALITĂŢI DE PREZENTARE (20 p.):

a.       textul de prezentare – 10p.

b.      coerenţa prezentării scenariului (coordonarea text - imagine) – 10p

2.      CONŢINUT (90p.):

a.       documentare (surse) – 10p.

b.      coerenta ideii – 10p.

c.       coerenţa imagine – text – 10p.

d.      măsura în care se reflectă realitatea sau nu – 10p.

e.       corectitudinea enunţurilor – 10p.

f.        creativitatea şi originalitatea scenariului – 10p.

g.       originalitatea modului de abordare – 10p.

h.       atingerea scopului propus– 10p.

i.         realizarea unor efecte pentru a marca trecerea de la o secventa la alta – 10p.

3.      CALITATEA  (50p.):

a.       calitatea imaginii  – 10p.

b.      calitatea sunetului  – 10p.

c.       modul de interpretare şi de prezentare a celor implicaţi – 10p.

d.      portabilitatea filmului – 10p.

e.       SOFT– 10p.                                                                                                      Total 160p                                                                                              

NOTĂ:

·       În genericul filmului se vor menţiona următoarele: Tema lucrării, Numele şi prenumele elevului; Clasa; Instituţia de învăţământ, adresa, oraşul; Profesorul îndrumător

·       Timpul de vizionare : min =4 min  ş i max=7 min.

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE – PARTICIPARE

CONCURSUL  INTERJUDEŢEAN  INTERDISCIPLINAR

„EXPERIMENTE ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE”

Anul şcolar 2009 – 2010,

Ediţia I

 

 

Titlul produsului

 

Secţiunea

 

 

 

Realizatori (e-mail)

 

 

 

Instituţia (adresa, telefon, fax, e-mail)

 

 

Profesor/i coordonator/i (adresa, telefon, e-mail)

 

 

Numărul ordinului de plată/încasare:

(scanat si transmis prin posta electronică)