Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate Craiova
Prima pagina
Prezentare
Cadre didactice
Elevi
Activitati
Regulamente şcolare
Examene
Galerie foto
Contact Scoala_altfel Informații de interes public Link-uri utile

Bine ati venit pe site-ul liceului CFR Craiova!

Viziunea școlii: O școală tehnologică modernă pentru o piață europeană a muncii !

CADRE DIDACTICE

ECHIPA MANAGERIALĂ:

 • prof.dr.ing. PĂTRAȘCU CRISTIAN DUMITRU-Director

 • prof.DUMITRESCU PETRIŞOR SORIN-Director adjunct

 • prof.FILIMON SANDA-Coordonator programe şi proiecte educative

CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

 • SLĂMNOIU SORINA-pofesor gr.I Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere și Istorie, Sectia Română-Rusă, 1995
 • ROȘU FLORENTINA-pofesor gr.II, membru C.E.A.C., Universitatea din Craiova, Facultatea de Filologie, Sectia Franceză-Română,2000
 • FLOREA MIHAELA-profesor gr.I,responsabil comisie metodică ”Limba și literatura română” , Universitatea din Craiova- Facultatea de litere- Secţia română-germană, 2001Masterat- Managementul proiectelor europene-Universiatea Craiova, 2007
 • DRĂGAN IULIANA-profesor gr.I Universitatea din Craiova, Facultatea de litere, Secţia română-istorie, 1999 Masterat-Management educațional-Universitatea București, 2012

CATEDRA DE MATEMATICĂ

 • DUMITRESCU PETRIŞOR SORIN-profesor gr.I ,Universitatea Craiova- Facultatea de matematică-informatică,Secţia matematică- 1996 Universitatea Craiova- Facultatea de matematică-informatică,Secţia informatică- 2002
 • LIȚĂ ALEXANDRU-profesor gr.II Universitatea Craiova- Facultatea de matematică-informatică,2010
 • BEȚIU ANICUȚA -profesor gr.I, Responsabil comisie metodică "Matematică şi ştiinţe" Universitatea Craiova- Facultatea de matematică, 1992
 • FLORESCU MARCEL-profesor gr.I, doctor în ştiinţe Universitatea Craiova- Facultatea de matematică,1975, Doctorat,1984

CATEDRA DE FIZICĂ+CHIMIE+BIOLOGIE

FIZICĂ

 • ȘTIUCĂ MIHĂESCU MONICA-profesor gr.I Responsabil comisie metodică "Fizică-chimie-biologie";Universitatea Craiova- Facultatea de ştiinţe -Secţia Fizică,1997Curs postuniversitar de științe,Universitatea Craiova,2005
 • MARIN DANIEL-profesor gr.I Universitatea Craiova- Facultatea de ştiinţe -Secţia Fizică-Informatică,2007
 • STOICA DANIEL-profesor gr.I Universitatea Craiova- Facultatea de ştiinţe -Secţia Fizică-Informatică,1991
 • CHIMIE

 • PÎRVU RODICA-profesor gr.I Universitatea București- Facultatea de chimie, 1994
 • POPESCU RODICA-profesor definitiv Universitatea Craiova- Facultatea de chimie
 • BIOLOGIE

  • ANDREI ELVIRA-profesor gr.I Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca-Facultatea de biologie,1993

  CATEDRA DE LIMBI MODERNE

  • DUMITRAŞCU MARIA MAGDALENA-profesor gr.I Responsabil arie curriculară ”Limbă și comunicare”, Universitatea Craiova- Facultatea de litere,Secţia Engleză-Română,2000
  • SOARE DIANA-profesor gr.I Responsabil comisie metodică "Limbi moderne", responsabil Comisie de perfecţionarea cadrelor didactice,Lider Sindicat FSLI Universitatea Craiova-Facultatea de litere,Secţia Engleză-Franceză,2002
  • TOADER ANCA-profesor grad definitivat Universitatea CRAIOVA-Facultatea de litere, Secţia Engleză-Română, 2008
  • PREDOI ANIŞOARA-profesor gr.I Universitatea Craiova- Facultatea de litere şi istorie, Secţia Franceză-Română,1997

  CATEDRA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE+ISTORIE+GEOGRAFIE

  +RELIGIE+EDUCAŢIE FIZICĂ

  ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

  • RĂDULESCU OANA-profesor gr.I, Universitatea Craiova-Facultatea de matematică-informatică,secția informatică, 2003, Facultatea de Științe economice,secția informatică economica, 2005, Masterat ”Managementul afacerilor electronice” 2007-Univ.Craiova,Facultatea de economie și management
  • LUNGANU MARIA-profesor gr.IUniversitatea Craiova-Facultatea de Teologie Ortodoxă,2001Universitatea Craiova- Facultatea de sociologie, 2008,Universitatea Craiova-Facultatea de Științe economice, 2015
  • MOLDOVEANU IOANA-ALINA-profesor gr.I,consilier şcolar Universitatea Craiova-Facultatea de Filosofie-Sociologie,2004 Universitatea "Spiru Haret" Bucureşti-Facultatea de Psihologie,2009

  GEOGRAFIE

  • CRIŞU LAVINIA-profesor gr.I - Director adjunct -Responsabil arie curriculară "Om şi societate", membru C.E.A.C.Responsabil comisie metodică "Ştiinţe socio-umane, istorie, geografie,religie”Universitatea Craiova-Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie,Specializarea "Geografie-Limba engleză", 2006 Masterat "Mediul geografic- valorificarea resurselor naturale", Universitatea Craiova, 2008
  • DOBREA ANA-MARIA-profesor gr.II Universitatea Craiova-Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie,Specializarea "Geografie",2000

  ISTORIE

  • MARIA ION-profesor gr.II Universitatea Craiova-Facultatea de istorie-geografie-filosofie-2000 Specializarea ”Istorie”

  RELIGIE

  • LUNGANU MARIUS-profesor gr.IUniversitatea Craiova-Facultatea de Teologie Ortodoxă,2001Studii aprofundate "Doctrină şi Cultură"- Universitatea Craiova, 2002

  CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZICĂ

  • STOICA VICENȚIU GABRIEL-profesor gr.II- Universitatea Craiova-Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 2009
  • ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

   A.INFORMATICĂ

   • DOBRE LUCIA-CARMEN- profesor gr.I Universitatea Craiova-Facultatea de Electrotehnică-Secţia Automatizări şi calculatoare,1983
   • RUICU DELIA MAGDALENA- profesor gr.I,Responsabil comisie metodică ”Informatică", Universitatea Craiova-Facultatea de matematică-informatică,Secţia Informatică,1997, Masterat: "Inteligenta artificiala şi tehnologii de comunicaţie"-Universitatea Craiova-Facultatea de matematică-informatică,2009 Metodist I.S.J. Dolj

   B.CATEDRA DISCIPLINE TEHNICE: INGINERI

   • BABIAC LIANA-profesor gr.I, responsabil arie curriculară ”Tehnologii”, Universitatea Politehnică Bucureşti-Facultatea de electronică şi telecomunicaţii,1981 Universitatea Craiova-Facultatea de Teologie ortodoxă,2009 Universitatea Craiova-Curs postuniversitar-"Managementul proiectelor",2006
   • BARBU ION-profesor gr.I,doctor în ştiinţe inginereşti Universitatea Politehnică Bucureşti-Facultatea de Transporturi-specializarea,Material rulant,1977 Doctorat-2000
   • BOTEZATU MONICA-profesor gr.I, Responsabil Comisie metodică tehnică,Responsabil arie curriculară ”Tehnologii”, Universitatea Craiova-Facultatea de electrotehnică-Secţia Electromecanică, 1986 Universitatea Craiova-Facultatea de Teologie ortodoxă,1999 SNSPA Bucureşti-Facultatea de relaţii publice şi comunicare,2004
   • CÎRSTEA DANIELA-profesor gr.I,doctor în ştiinţe inginereşti Universitatea Craiova-Facultatea de electrotehnică-Secţia Electromecanică,1986 Doctorat în automatică-1999 Curs postuniversitar-Educaţie tehnologică
   • CRISTOFIR SILVIA-profesor gr.I, Universitatea Craiova-Facultatea de electrotehnică-Secţia Electromecanică,1985
   • FILIMON SANDA-profesor gr.ICoordonator proiecte și programe educative Universitatea Craiova-Facultatea de electrotehnică-Secţia Electrotehnică,1988
   • MIHAI OVIDIU-profesor gr.I Universitatea Craiova-Facultatea de electrotehnică-Secţia Electrotehnică,1986
   • MITROI ANCUȚA-profesor gr.I,membru C.E.A.C., Universitatea Craiova-Facultatea de electromecanică,1992
   • MESARICI DAN-profesor gr.I Universitatea Craiova-Facultatea de electrotehnică,2006
   • NICULESCU MARIANA, profesor gr.I Universitatea Craiova- Facultatea de mecanică- Secţia Maşini Unelte,1982 Curs postuniversitar - Educaţie tehnologică - Facultatea de mecanică,Craiova, 2002, Curs postuniversitar - Mecatronică - Facultatea de automatică şi calculatoare, Craiova, 2007 Masterat- Modelare şi simulare în ingineria mecanică -Facultatea de mecanică, Craiova, 2008
   • OLTEANU GHEORGHE- profesor gr.I Universitatea Craiova-Facultatea de electrotehnică-Secţia Electrotehnică,1986
   • PĂTRAŞCU CRISTIAN-Directorul liceului-profesor gr.I, Doctor în ştiinţe inginereşti Universitatea Craiova- Facultatea de electromecanică,1992 Universitatea Craiova-Facultatea de matematică,1993 Doctorat în electrotehnică,2005
   • PIŞLEA MARILENA-profesor gr.I, membru C.E.A.C., Universitatea Craiova-Facultatea de electromecanică,1992, Curs postuniversitar -Educaţie tehnologică
   • POPA JANA -profesor gr.I, Universitatea Craiova-Facultatea de electromecanică,specializarea electromecanică,1993, Studii aprofundate- ”Calitatea și Gestiunea Calității echipamentelor Electromecanice”, 1998, Conversie profesională în informatică,2003, Studii postuniversitare în Mecatronică, 2007, Studii postuniversitare în Management educațional, 2008, Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională, 2018-Psihopedagogie școlară
   • STĂNOI ADRIANA-profesor gr.I,Universitatea Craiova-Facultatea de Electrotehnică,1996 Studii aprofundate "Aparate electrice speciale", Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică,1997 Curs postuniversitar - Educaţie tehnologică, Universitatea din Craiova,Facultatea de Electromecanică,2002
   • RĂDUICĂ LILIANA-profesor gr.I, Universitatea Craiova-Facultatea de electromecanică,1990
   • RĂDUCANU NELU MIHAI -profesor gr.I, Universitatea Craiova-Facultatea de electrotehnică,specializarea electrotehnică,1991
   • ŢENEA LUMINIŢA-profesor gr.I - Universitatea Craiova- Facultatea de electrotehnică-Secţia Electrotehnică,1984 Universitatea Craiova- Facultatea de drept
   • VELIŞCU VIORICA-profesor gr.I Universitatea Craiova-Facultatea de electrotehnică-Secţia Electromecanică, 1988,m Curs postuniversitar -Educaţie tehnologică, Facultatea de mecanică, Craiova,2002-2004, Masterat în Robotică la Facultatea de automatică, calculatoare și electronică, 2011,-Doctorat în electromecanică, 2017
   • CREŢU CARMEN-profesor gr.I Universitatea Craiova-Facultatea de electrotehnică, 1985

   C.CATEDRA DISCIPLINE TEHNICE-MAIŞTRI

   • DĂRAC ROMULUS OVIDIU-maistru instructor gr.II Şcoala Tehnică de maiştri-electromecanic locomotive-Craiova, 2000 Universitatea Craiova-Colegiul tehnic al Facultăţii de Electromecanică, 2006
   • DINCĂ CONSTANTIN-maistru instructor gr.II Şcoala Tehnică de maiştri-locomotive si vagoane, 1985 Universitatea Craiova-Facultatea de electromecanica, 2010