Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova
Prima pagina
Prezentare
Cadre didactice
Elevi
Activitati
Regulamente şcolare
Examene
Galerie foto
Contact Scoala_altfel DAI Link-uri utile

Bine ati venit pe site-ul liceului CFR Craiova!

Viziunea școlii: O școală tehnologică modernă pentru o piață europeană a muncii !

PREZENTAREA LICEULUI

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova, prin specificul ofertei educaţionale în domeniul transportului feroviar, este singura unitate din zona Olteniei ce şcolarizează tineri din 7 judeţe: Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Argeş, Teleorman, Mehedinţi.OFERTA EDUCATIONALA 2021-2022
click aici


click aici

click aici

click aici

click aici

click aici

click aici

OFERTA EDUCAȚIONALĂ - An şcolar 2020-2021

click aiciUnitatea noastră şcolară funcţionează cu următoarele forme de învățământ:

 • Liceu cursuri de zi şi școală profesională;
 • Liceu cursuri serale;
 • Şcoala postliceală

Şcoala noastră oferă posibilitatea instruirii în specializările:

 • Tehnician electrician electronist auto
 • Tehnician de telecomunicații
 • Instructor sportiv Handbal/Fotbal/Baschet
 • Şcoala profesională:Electromecanic material rulant
 • Şcoala profesională:Mecanic auto
 • Şcoala profesională:Confecționer produse textile
 • Şcoala profesională:Frigotehnist
 • Învățământ seral:Tehnician în instalaţii electrice
 • Învățământ seral:Tehnician electromecanic
 • Învățământ seral:Tehnician în automatizări
 • Învățământ seral:Tehnician transporturi

Specializări pentru şcoala postliceală:

 • Tehnician echipamente de calcul
 • Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale
 • Tehnician electromecanic auto

Specializări pentru şcoala de maiştri:

 • Maistru electromecanic locomotive

BAZA MATERIALĂ

 • 14 laboratoare discipline tehnice dotate prin programul PHARE
 • 3 laboratoare informatică
 • 4 ateliere scoală
 • cabinet limba română
 • cabinet limbi moderne
 • cabinet matematică
 • laborator fizică
 • laborator chimie
 • laborator biologie
 • cabinet geografie
 • cabinet religie
 • cabinet stiinte socio-umane
 • cabinet psihopedagogic
 • cabinet multiplicarea informaţiei europene
 • sala de sport
 • sala de gimnastică
 • sala de forţă
 • bibliotecă
 • cantină
 • cabinet medical
Amplasarea sălilor în corpul A al şcolii se găseşte în schema de aici
Patrimoniul şcolar, în ansamblu, este format din 11 clădiri.Școala noastră are 38 de clase cu un număr total de 1120 elevi

Datorită finalizării lucrărilor de reabilitare, spaţiul de învăţământ a fost reorganizat punându-se accent pe realizarea de laboratoare de informatică, laboratoare şi cabinete pentru discipline tehnice, cabinete de cultură generală.

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova dispune de toate categoriile de mijloace de învăţământ (aparatură de laborator, utilaje pentru ateliere, mijloace audio-video, filme didactice, software educaţional etc.) pentru toate disciplinele de învăţământ şi de tehnologie informatică şi de comunicaţii (reţele de calculatoare conectate la Internet, software). În laboratoare, echipamentele sunt prevăzute cu manuale de utilizare şi platforme de laborator.

Biblioteca este dotată cu 16141 volume şi reprezintă un auxiliar important în pregătirea elevilor. Dispune de spaţiu special amenajat (3 săli, depozit carte, sală de lectură, sală de prezentare) şi funcţionează după un program care permite accesul tuturor elevilor şi profesorilor.

Atelierele şcolare, în număr de 4, au fost echipate cu materiale necesare procesului instructiv, elevii desfăşurându-şi activitatea, atât în aceste locaţii, cât şi la agentul economic: Regionala CFR Craiova cu sucursalele CNCFR S.A., RTFC - Revizia de vagoane, SNTFM – Sucursala Marfă, Craiova.

Caminul 1 este integral destinat cazării elevilor. Căminul 1 dispune de 180 locuri de cazare. La parter functioneaza cabinetul medical care asigură asistenţa medicală tuturor elevilor din unitatea noastră şcolară Căminul are o capacitate de 180 de locuri de cazare, locuri care în ultimii ani au fost integral ocupate, atât cu elevi de la unitatea noastră şcolară,cât şi de la alte instituţii şcolare.

Căminul 2 găzduieşte laboratoarele de specialitate şi atelierele şcolare.

Cantina are o capacitate de 90 de locuri pe serie

Baza sportivă se compune din teren omologat pentru handbal, sală de sport, sală de aerobic, precum şi o sală specială de forţă care conţine aparatură pentru dezvoltarea calităţilor motrice ale elevilor.